Cancerfonden

I tidigare inlägg (oktober 2013 och maj 2014) har jag berättat om hemvård av en nära anhörig som drabbats av cancer. I artikeln talade jag också lite om vad man kan göra för att göra tillvaron mer uthärdlig för den sjuke.I det här avsnittet tänkte jag fortsätta med att beskriva lite av vad som görs på det nationella planet och vad man som enskild person eller företag kan göra för att hjälpa till.Cancer är en sjukdom som förr eller senare drabbar praktiskt taget alla; antingen som patient eller som anhörig eller vän. Under 2013 fick 55 000 svenskar besked om cancer. Det är alltså en nationell angelägenhet. Det är bara genom den gemensamma kraftansträngningen som vi kan komma vidare i jakten på att lösa cancerns gåta.

Rosa bandetCancerfonden

Fonden grundades 1951. Den är en helt fristående och ideell insamlingsorganisation. Målet är att färre skall drabbas av cancer och att fler skall överleva. Metoden är att insamlade pengar används till forskning om cancersjukdomar, till information och till påverkan på beslutsfattare. Sedan starten har Cancerfonden delat ut 8 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Förebyggande arbete

Information för att förhindra uppkomsten av cancersjukdomar är en av Cancerfondens viktigaste uppgifter. Framför allt handlar det om livsstilsförändringar som utgår från människors egen vardag. Rökning, överdrivet solande, dåliga kostvanor och bristande motion vet de flesta numera är faktorer som kan leda till utvecklandet av cancer.

Tidig upptäckt

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bota cancer är att den upptäcks tidigt. Exempelvis erbjuds kvinnor möjlighet till mammografi och lär sig också att undersöka sina bröst. Män kan genomgå så kallade PSA-test om de får besvär vid urinering.Cancersjukdomar utvecklas ofta under lång tid innan några egentliga symptom ger sig tillkänna. Att som enskild person lära sig att vara observant på förändringar i kroppen är därför viktigt.

Stöd till Cancerfonden

Det finns flera sätt att stödja Cancerfondens viktiga arbete. Man kan bli månadsgivare, ge en minnesgåva i samband med en anhörigs bortgång eller man kan själv starta en insamling. Härutöver finns en mängd olika sätt att hjälpa fonden som det går att läsa om på Cancerfondens hemsida.