Hemmavård av anhörig

Detta inlägg kommer att spinna vidare på mitt inlägg jag skrev i oktober 2013, ”Livet har fått en ny vändning”, där jag berättade om min nära anhöriga som fått beskedet cancer. Att leva med en anhörig som fått detta besked är inte lätt och vägen till tillfrisknande kan vara både lång och krokig. För oss har vi kommit in ett skede där vår anhörig vårdas i hemmet.  Bröstcancer bandI Sverige finns ett nationellt program för vård av cancerpatienter. Det heter vårdprogram för palliativ vård. Benämningen är sprunget ur latinets mantel. Att lägga en vårdande mantel runt patientens axlar. Det kan också innebära att avlasta patienten från sjukdomens smärta så att livets slutskede kan bli av så god kvalitet som möjligt. Det ingår också att ge stöd till närstående. Många barn far väldigt illa när någon förälder drabbats av cancer. Detta skall vården ta hand om och det finns många fall som visar att det ofta fungerar.

Krafterna sinar

Den palliativa vården skall värna om alla delar, inte minst andliga och liknande existentiella ting. I det fall en cancerpatient kan vårdas i hemmet kommer dessutom en del praktiska utmaningar i dager. Många mår bäst att få vistas i sin hemmiljö medan andra trivs gott på ett hem med andra i samma situation. När krafterna sinar blir resultatet att tiden i sängen ökar. Då är det viktigt med en bra säng och en god madrass.

Låt aldrig hoppet dö

Den som är närstående till en cancerdrabbad har det inte heller lätt. Det kan lätt skapa ytterligare en insjuknad person, i detta fall med psykiska problem. Men det går att förebygga. Sjukvården erbjuder stöd till anhöriga och det kan verkligen behövas. Att som exempel se sin kära mor lida och ha ont kan få den allra starkaste person att vackla. Men livet bär så mycket ljust och det finns alltid hopp. Glöm inte bort det. Cancerforskningen har gjort stora framsteg och det går att dämpa symtomen så att patienten får ytterligare många år. Det gäller då att ta tillvara på det goda och försöka se framåt. Många sjukdomar har bekämpats med viljan och denna vilja måste då finnas även hos den runt ikring den drabbade.Vi har inte gett upp hoppet att besegra cancern, hoppas inte ni gjort det heller.