Bygg ett attefallshus till dina gäster

Till skillnad mot en friggebod kan du använda ditt attefallshus både som en komplementbyggnad eller som en självständig bostad.

I det fall du vill använda attefallshuset som en bostadslösning, kallas bygget för komplementbostadshus. Du väljer själv om komplementbostadshuset ska vara ett fritidsboende eller ett permanentboende. Huset ska följa Boverkets regler och får vara max 30 m2 i byggnadsarea.

Detta gäller kring bygglov

Du behöver oftast inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett småhus uppföra ett komplementbostadshus på sin tomt enligt attefallsreglerna. Dock krävs det att du gör en så kallad bygganmälan till din kommun. Du behöver också ett startbesked innan du kan börja bygga. Att tänka på är att det i vissa fall ändå krävs bygglov, med anledning av särskilda planbestämmelser i detaljplaner. Därför ska du alltid kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt enskilda fall.

Stuga på tomten

För dig som önskar mer bostadsutrymme och saknar bra ytor för att inhysa gäster, kan ett attefallshus vara en mycket god lösning. Med hjälp av en färdig byggsats från denna väletablerade leverantör, bygger du enkelt upp din beställda stuga, antingen på egen hand eller med hjälp av inhyrd snickare. Lycka till med ditt nya gästhus från Sorselestugan!