Behovet av familjerätt vid bodelning

Att bodela betyder att du och din partner delar upp era ägodelar mellan er båda. Du kan göra bodelning vid skilsmässa men även om ni bara är samboende som flyttar isär eller om någon part skulle gå bort. Ni delar rättvist på alla era tillgångar med undantag för gåvor givna i arv eller om ett förord finns upprättat.

Skilsmässa

Att gå isär från sin partner är bland det jobbigaste en människa kan uppleva i livet. Känslomässiga såväl som ekonomiska besvär ger sig nästan alltid till känna för de som är inblandade i en skilsmässa. Ännu svårare är det om ni har gemensamma barn. Barnens rätt måste komma i första hand, sedan gäller det för makarna att dela upp ägodelar och rikedomar.

Ta hjälp av en bodelningsförrättare

Det är alltså inte svårt att förstå varför många behöver ta hjälp av experter. Tur är det såklart också att hjälp är lätt att få tag på samt inom många områden.

Skulle det vara att du och din partner inte kommer överens kan ni ansöka hos Tingsrätten om att få hjälp av en bodelningsförrättare.

Bodelningsförrättaren bevakar dina rättigheter samt medlar mellan dig och din partner om det krävs. Hen behöver såklart också insyn i era ägodelar som till exempel fordon, aktieinnehav eller fastigheter.